KGHM dziś [9.07] ostatni dzień na zakup akcji z dywidendom za 2012 rok!

Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 12 lipca 2013 r. co oznacza żeby zostać ich posiadaczem trzeba je kupić dziś czyli wtorek 9.07.2013 roku. Inwestorzy często zapominają że pełnoprawnym akcjonariuszem stajemy się dopiero 3 dnia od zakupu akcji.

logo kghm

Komunikat z 2013-06-19

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1 960 000 000,00 zł, co stanowi 9,8 zł na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

– dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r.,
– terminy wypłaty dywidendy:
I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję
II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Dywidenda 9,80 złotych za akcje to niezła okazja przy wycenie z poniedziałkowego (8.07.2013) zamknięcia 124,5. Biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe, a co za tym idzie nisko oprocentowane lokaty na poziomie około 3,5% w skali roku dywidenda jest dwa razy większa niż trzymanie pieniędzy na lokacie. Inwestując w KGHM Polska Miedź SA trzeba mieć na uwadze srebro i miedź, które ostatnio tanieją aczkolwiek pamiętajmy że spółka miedziowa posiada, również udziały w grafenie, który jest technologią przyszłości, bo ma zastąpić krzem.

 

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, czy też rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. W ściśle określonych przypadkach, gdy na stronach serwisu zostało wyraźnie zaznaczone, przedstawione informacje oraz dokumenty mogą stanowić ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.
Poprzedni artykułLista przydatnych linków dla każdego administratora fan page’a
Następny artykułPaczka z Chin! – kupiłem kilkanaście produktów na Allegro wyprodukowanych w Chinach
Aloha! Potrzebujesz zwiększyć sprzedaż w Internecie? Zapraszam na konsultacje: Marcin ITIQ Miłowski - Digital Marketing Consultant

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.