Inwestycje

Kategoria związana z pomnażaniem swoich pieniędzy na spółkach giełdowych notowanych na GPW, funduszach inwestycyjnych, ETF i lokatach chodź ten ostatni element nie do końca można nazwać inwestycją.