algorytmy-informatyka-1

Algorytm obliczający wartość bezwzględną liczby rzeczywistej x
alogorytm-3